03.05 VTS 1e tranche

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof: 8 uur

1 dag theorieles: 8 uur

Werkboek: 4 uur

Voorkennis 07.00 of vaarbewijs
Doelgroep VTS-operators
Tekst

Deze module is gericht op de rol van VTSO als intermediair tussen schipper A en B zodat zij op de hoogte zijn van elkaars intentie, vaar- of schutplan. In de rol van intermediair is het van belang dat de aankomende VTSO weet wat de verantwoordelijkheid van de schipper/loods/kapitein is en wat de eigen rol/verantwoordelijkheid is als VTSO.

Inhoud

Verantwoordelijkheden VTSO (Vessel Traffic Services Operator)

        Verantwoordelijkheid VTS-operator

        Verantwoordelijkheid van een schipper/kapitein binnenvaart

        Verantwoordelijkheid Registerloods

Communicatie

        Communicatie schip sluis/verkeerspost

        Communicatie algemeen

        Rol als intermediair

        ATIS (Automatic Transmitter Identification System)

VTS-bediening, walradar en aanvullende diensten

        Walradar VTS

        IVS90 (Informatie Volgsysteem voor de Scheepvaart)

        AIS

        CCTV beveiligingscamera’s

Wetten, regelingen, definities en richtlijnen

        Loodswet

        Verkeersbegeleiding (Scheepvaartverkeerswet)

        Definities richtlijnen en verklaringen

        VTS-diensten

        Haven Amsterdam Regeling communicatie VTS

        Werkingsgebied

        VTS-services

        Communicatie

        Meldpunt

        Sluisinformatie

        Automatic Identification System (AIS)

Walradar

Examen De lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.


Globale inhoudsbeschrijving van de module 

Met deze module word je niet opgeleid tot VTS-operator; daarvoor dien je de basisopleiding van NNVO te volgen. Lees hier meer over de VTS-opleiding. 

Een VTS'er houdt de vaarweg in de gaten door als intermediair op te treden. In de rol van intermediair is het belangrijk dat de aankomende VTS'er weet wat de verantwoordelijkheid van de schipper/loods/kapitein is en wat de eigen rol/verantwoordelijkheid is als VTS'er.

Duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden en rollen voorkomt misverstanden, vermindert risico’s en bevordert de onderlinge communicatie. Helderheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden is ook van belang voor collega’s onderling. Op deze manier wordt elk gebied gecontroleerd en is er een goede onderlinge afstemming.

In de module wordt aandacht besteed aan het interpreteren van radarbeelden. De kwaliteit van de radarbeelden bij een VTS-centrale is anders dan bij brug-/sluisradarbeelden en er is verschil in interpretatie van de beelden. De aankomende VTS'er leert ook het verschil tussen de marifoonkanalen op de VTS-post en objecten kennen. Met kennis van interpretatie van radarbeelden en het gebruik van marifoonkanalen wordt de kans op fouten, ontstaan door onkundig gebruik, drastisch verkleind.

Doel/rationale van de module

Naast VTS-operators heeft de nautische sector interesse in mensen die niet op de verkeerspost zitten, maar wel kennis hebben van de verschillende verantwoordelijkheden van een VTS-operator. En ook het verschil weten tussen radarbeelden bij een VTS-centrale en bij een object. Door deze kennis kan de communicatie tussen deze personen worden versterkt.

Studiemateriaal

De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. 

Aanmelden

De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u binnen drie werkdagen een bevestiging.

Inschrijven

Geen data beschikbaar