01.03 Basisopleiding boa

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 24 uur

4 dagen theorieles 32 uur

Theorie-examen 8 uur

Praktijkles 8 uur

Praktijkexamen 8 uur

Voorkennis 07.00 of vaarbewijs
Doelgroep Deze module is bedoeld voor iedereen die de functie BOA krijgt.
Omschrijving De nautische sector heeft behoefte aan BOA's die kunnen handhaven en optreden io een professionele en integere manier. Deze module is algemeen en geschikt voor alle soorten BOA's en is dus niet specifiek voor BOA's op het vaarwater.
Inhoud
 • Opsporingsambtenaren en toezichthouders
 • De ambtseed of ambtsbelofte          
 • Herkenbaarheid en identificatie
 • Boa bij de gemeente
 • Strafbare feiten
 • Staandehouding en vaststelling identiteit
 • Aanhouding
 • De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
 • Combibon
 • Feitenboekje
 • In beslag nemen
 • Fouilleren
 • Hoe komt een APV tot stand?
 • De gemeente-organisatie
 • Vervolging van strafbare feiten
 • Voorgeleiding
 • Ophouden voor onderzoek
 • In verzekering stelling
 • Het OM
 • Voorlopige hechtenis
 • Domein II, Welzijn en Infrastructuur
 • In dienst van de provincie
 • In dienst van RWS of een havenbedrijf.
 • Poging tot het plegen van een misdrijf
 • Voorbereiding van een delict
 • Wet op de economische delicten
 • Muldergedragingen
 • Wet Administratiefrechtelijke Handhaving
 • Aankondiging van beschikking
 • Het Centraal Justitieel Incasso Bureau
 • Eigendomsrecht        
 • Inbeslagname         
 • Vervolging strafbare feiten
 • HALT
 • Bekwaamheidseis   
 • Aangifte
 • Bezwaar
 • Aanhouden
 • Woning
 • Bewoner        
 • Toezicht op boa's      
 • Samenwerking met de politie
 • Politiebevoegdheden en geweldsmiddelen
 • Eisen aan het gebruik van geweldsmiddelen
 • Een klacht indienen
 • Ambtsmisdrijven
 • Recht en beroep        
 • Privaatrecht   
 • Publiek recht 
 • Strafrecht
 • Staatsrecht en bestuursrecht
 • De rechterlijke macht
 • Staatsinrichting
 • Taken staatshoofd
 • De provincie (2e bestuurslaag)
 • Gemeente (3e bestuurslaag)
 • Waterschap
 • Trias politica
 • Hoe komt een wet tot stand?
Examen De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen bij ExTh en een praktijkexamen eveneens bij ExTh. NNVO regelt de inschrijving voor beide examens.

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module 

In deze module wordt aandacht besteed aan het behalen van het BOA-diploma. Om dit diploma te kunnen behalen wordt in deze cursus aandacht gegeven aan verschillende aspecten waar een BOA mee te maken krijgt, zoals materieel strafrecht.

Voordat verschillende rechtssoorten ter sprake komen, wordt er een inleiding op het rechtssysteem van Nederland gegeven. Bij de inleiding van het rechtssysteem wordt onder andere de staatsinrichting, de rechterlijke organisatie en de functie van de politie en BOA behandeld.

Daarnaast wordt de cursist voorbereid op het praktijkexamen gespreks- en benaderingstechnieken.

Doel/rationale van de module

De nautische sector heeft behoefte aan boa’s die kunnen handhaven en optreden op een professionele en integere manier. Deze module is algemeen en geschikt voor alle soorten BOA’s en is dus niet specifiek voor boa's op binnenwater.

Studiemateriaal

De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek en zelfstudieopdrachten.

Aanmelden

De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. Na aanmelding ontvang je binnen drie werkdagen een bevestiging. Het is ook mogelijk deze training in-house te geven.

Voor meer informatie kun je bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar