Nieuwe opzet leerlijn Brug- en sluisbediening

De leerlijn Brug- en sluisbediening, onderdeel van de Nautische Leerlijnen bij NNVO, wordt vernieuwd. In plaats van losse modules wil NNVO toe naar een overzichtelijke opleidingsstructuur, waarbij gekozen kan worden uit vier opleidingen. De nieuwe structuur wordt gebaseerd op een indeling naar gebruik en complexiteit van de bruggen en sluizen. Coördinator Korstiaan Huisman: “We willen een uniform opleidingstraject voor alle brug- en sluiswachters in Nederland.”

De leerlijn Brug- en sluisbediening bestaat nu nog uit losse modules. De werkgever bepaalt welke modules een medewerker gaat volgen: van een introductiecursus nautisch werkveld en een basisopleiding brug- en sluisbediening tot een module gespreksdiscipline en een module marifonie. In de nieuwe structuur biedt NNVO vier opleidingen aan met elk hun eigen niveau. “Toekomstige brug- en sluisbedienaars krijgen voortaan echt één opleidingstraject aangeboden, waarbij er een goede samenhang is tussen de verschillende onderdelen,” zegt Korstiaan Huisman.

Onderwijskundige Evi Achten licht toe: “Met welke opleiding een cursist start, hangt af van de kennis en ervaring van de cursist en het type brug of sluis waarvoor hij wordt opgeleid. Zo is niveau 1 bedoeld voor medewerkers die lokaal een brug of sluis gaan bedienen met een eenvoudige knoppenkast. Niveau 4 richt zich op bedienaars die op afstand meerdere objecten moeten bedienen met een computer en met hulpmiddelen zoals camera’s en een marifoon. Deze nieuwe opzet is dus heel praktijkgericht.”

Onder de loep
Behalve het vernieuwen van de opleidingsstructuur werkt NNVO ook aan een update van het onderwijsaanbod. De leerlijn Brug- en sluisbediening wordt zowel vakinhoudelijk, didactisch als onderwijskundig onder de loep genomen. Dit gebeurt in samenwerking met alle betrokken partijen, zoals vaarwegbeheerders, de werkgroep varende beroepen, de commissie van deskundigen, docenten en cursisten. Evi Achten: “We gaan bijvoorbeeld na of de theorie nog voldoet aan de huidige wet- en regelgeving, maar willen ook de opbouw en samenhang van de lesstof verbeteren. We letten hierbij op de gestelde leerdoelen. Op termijn willen we een nieuwe e-learning ontwikkelen om het leren interactiever te maken. Ons uiteindelijke doel is een praktijkgerichte aanpak volgens de meest recente vakinhoudelijke en didactische principes.”

Planning
De afgelopen maanden heeft een projectgroep binnen NNVO gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor de leerlijn Brug- en sluisbediening. Begin september wordt het exacte model voor de vier opleidingen opgeleverd, waarin de structuur van elke opleiding is vastgelegd. De inhoud en leerdoelen per opleiding zijn dan bekend. Daarna gaat de projectgroep aan de slag met een planning voor het implementeren van het nieuwe opleidingsmodel.

NNVO aan de Marten Meesweg, Rotterdam