Werkgroep neemt leerlijn brug- en sluiswachter onder de loep

NNVO heeft in samenwerking met participanten een werkgroep ingesteld voor de opleiding tot brug- en sluiswachter. Onlangs kwam deze werkgroep voor het eerst bij elkaar om de leerlijn onder de loep te nemen. Behalve participanten was er ook een afvaardiging vanuit de docenten vertegenwoordigd. Wat kan beter? Is het niveau van de opleiding voldoende? Dit soort vragen passeerden de revue.

Het idee voor de werkgroep ontstond tijdens een klantendag eerder dit jaar. Toen werd al een aantal wensen van participanten doorgesproken. De werkgroep gaat daar nu mee aan de slag, maar kijkt ook naar andere verbetermogelijkheden. Zo is al besloten om de basisopleiding meer diepgang te geven en het aantal lesdagen uit te breiden. Ook komt er meer logica in de totale leerlijn waardoor het meer één geheel wordt.

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid
Op de eerste bijeenkomst kwam ook het rapport over op afstand bediende bruggen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ter sprake. Dit rapport werd op 4 september 2019 gepubliceerd naar aanleiding van een ernstig ongeluk op de Prins Bernhardbrug in Zaandam. Hieruit kunnen lessen worden geleerd om ongelukken met op afstand bediende bruggen in de toekomst te voorkomen.

Goede samenwerking
Al met al liggen er genoeg punten van aandacht. Op 30 oktober komt de werkgroep weer bij elkaar en worden de eerste voorgestelde verbeterpunten gepresenteerd. Korstiaan Huisman, coördinator Nautische Leerlijnen bij NNVO: “Mede door de goede samenwerking tussen NNVO en de participanten hebben we veel vertrouwen in de vernieuwing van onze leerlijn brug- en sluiswachter.”

Image