Docentendag NNVO: ‘Leuke en leerzame dag’

Wat zijn de laatste ontwikkelingen bij NNVO? Hoe ga je als docent om met weerstand? Hoe zit het met didactische bijscholing? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de docentendag die NNVO voor de Nautische Leerlijnen organiseerde op dinsdag 2 juli 2019 in Rotterdam. Een terugblik.

Tekst: Esther Pelgrim, fotografie: Caroline Lichtenberg

Korstiaan Huisman, coördinator Nautische Leerlijnen, heette de docenten van harte welkom in het kantoorpand van NNVO. Er volgde een kennismakingsronde, waarbij de aanwezigen zichzelf voorstelden aan de hand van een nautisch voorwerp. Die voorwerpen varieerden van een matrozenpet tot een verrekijker en van een klinknagel van een schip tot een miniatuurbootje. Korstiaan ging vervolgens in op de ontwikkelingen bij NNVO. Hij vertelde over het vertrek van Lilian Biber, die in maart stopte met haar werkzaamheden als directeur bij NNVO. Zij is opgevolgd door interim-directeur Johan van Breda.

Plan van aanpak
Onder zijn leiding ging het hele team van NNVO aan de slag met een plan van aanpak. Reden hiervoor waren de teleurstellende resultaten van het afgelopen jaar, waarbij er te weinig aandacht was voor kwaliteit en klantgerichtheid. Het plan van aanpak moet de kwaliteit van de opleidingen binnen de Nautische Leerlijnen weer op het juiste niveau krijgen, zo lichtte Korstiaan toe. Hij liet weten dat er sindsdien een aantal mooie eerste stappen zijn gezet. Zo is de achterstand op het secretariaat inmiddels weggewerkt waardoor de dienstverlening rondom de opleidingen weer soepel verloopt. Een andere belangrijke stap is dat alle modules van de Nautische Leerlijnen momenteel onder de loep worden genomen door de Commissie van Deskundigen. Waar nodig krijgt de lesstof een update.

Image
Image

Kritische vragen
De docenten stelden enkele kritische vragen, waarop uitgebreid antwoord werd gegeven door zowel Korstiaan als Farida Hamidullahkhan, eveneens werkzaam als coördinator voor de Nautische Leerlijnen. Een van de vragen was hoe het proces verloopt als het gaat om het beoordelen van de lesstof. Daarop antwoordde Farida dat elk lid van de Commissie van Deskundigen een module bij minimaal vijf personen in zijn of haar organisatie uitzet. NNVO is hier nauw bij betrokken. ‘Wordt er ook didactisch naar de lesstof gekeken?’, was een andere vraag. Hierop antwoordde Farida bevestigend: “Ja, dat pakken we via onze eigen onderwijskundigen op.”

Betere wisselwerking
Henk Maasland stelde voor om niet alleen de Commissie van Deskundigen te betrekken bij de lesstof, maar zeker ook te putten uit de kennis en ervaring van de docenten. Genis Brand vulde hierbij aan: “Nog beter is een docent lid te laten worden van de Commissie van Deskundigen, dan ontstaat een veel betere wisselwerking.” Daarnaast stipte Michel Theeboom het belang van het oordeel van de cursisten aan: “Zij zijn de mensen van de praktijk, juist zij weten wat er allemaal speelt op de werkvloer.” Alle opmerkingen van de docenten werden ter harte genomen. Farida: “Bij het herzien van de lesstof nemen we uiteraard ook de evaluaties mee die de docenten en cursisten na afloop van een module invullen.”

Image
Image

Nieuwe app
Het volgende agendapunt was de samenwerking tussen NNVO en de docenten. Vanuit de groep aanwezigen werd positief gereageerd op de huidige manier van samenwerken. Zij gaven aan dat de communicatie met het bureau niet altijd even goed verliep, maar dat de samenwerking de afgelopen tijd duidelijk is verbeterd. Een mooie ontwikkeling is dat de docenten binnenkort gebruik kunnen maken van een NNVO-app, waarmee zij direct inzicht krijgen in de cursussen waarvoor zij zijn ingepland. Bij wijzigingen in het lesrooster ontvangen docenten een pushbericht op hun mobiel. Ook is het met de app mogelijk om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de werkboeken.

Visie op leren
Het middagprogramma stond in het teken van NNVO’s visie op leren en het onderwerp weerstand. Francoise Kort, opleidingskundige bij NNVO, ging onder meer in op didactische bijscholing vanuit de visie van NNVO. Ze vertelde over competentiegericht onderwijs en coachend lesgeven, waarbij ook de Bloom-methode werd besproken. Met het onderwerp weerstand werd ingegaan op wat dit is en hoe je daar als docent mee omgaat. Doel was om van elkaar te leren waardoor nieuwe inzichten ontstaan. De docenten deelden dan ook hun ervaringen en gingen later in groepjes uiteen om een casus te bespreken en hiervoor oplossingen aan te dragen.

Image
Image

Toekomstplannen
Tot slot praatte Francoise de docenten bij over de toekomstplannen van NNVO. “We willen in de toekomst meer docenten betrekken bij het ontwikkelen van lesstof en dit doen op basis van functie- en competentieprofielen. Daarnaast streven we naar flexibeler onderwijs door de inzet van e-learning en andere slimme en effectieve hulpmiddelen.” Ook wil NNVO casussen verwerken in de lesstof om zo nog meer aan te sluiten op de dagelijkse praktijk.

De dag werd afgesloten met een borrel. De deelnemers waren te spreken over het programma en gaven aan zich na vandaag vooral meer betrokken te voelen bij NNVO. Een leuke en leerzame dag, aldus de docenten.

Benieuwd naar de reacties op de docentendag? Bekijk de video.