Coaches positief over e-learning Poseidon

Na een pilot met cursisten was het op donderdag 3 december tijd voor een testdag met coaches. Ook zij mochten aan de slag met de oefeningen van Poseidon, de nieuwe e-learning voor aankomende VTS-operators. De coaches waren net als de cursisten erg te spreken over de digitale leeromgeving. Zij wisten zich soepel door de lesstof te navigeren en zien duidelijk de meerwaarde van deze ‘blended’ leermethode in.

Een kleine groep coaches werd om 09.00 uur ontvangen in het kantoorgebouw van NNVO in Rotterdam. Opleidingskundige Françoise Kort gaf een presentatie over Poseidon, waarbij zij onder meer de keuze voor de e-learning toelichtte. De VTS-opleiding kan efficiënter worden ingericht doordat er minder op een simulator getraind hoeft te worden. Bovendien biedt Poseidon volop mogelijkheden voor blended learning en tijds- en plaatsonafhankelijk leren. “Wij geloven dat deze nieuwe digitale leeromgeving een positief effect zal hebben op de beroepsopleiding voor VTSO’s,” aldus Françoise Kort.

Intuïtief
Na een uitleg over het programma van de dag mochten de coaches in twee klaslokalen aan de slag met de oefeningen van de e-learning. Hierbij kwamen de drie modules topografie, bediening simulator en basiscommunicatie aan bod. Klopt de lesstof inhoudelijk? Mis je iets? Wat vind je van het didactisch niveau? Wees kritisch, zo luidde het devies van het projectteam van NNVO. Al snel bleek dat de deelnemers soepel door de e-learning navigeren. “Dat is precies de bedoeling, want de bediening is intuïtief ingericht,” vertelt Françoise Kort. “Voor ons is dit dus een bevestiging dat de besturing werkt zoals we in gedachten hadden.”

Beloningssysteem
Coach Carlos Rubio Perales vindt de e-learning leuk en dynamisch. “Het grote voordeel is dat cursisten zelf kunnen kiezen wanneer en waar ze met Poseidon aan de slag gaan. Daarnaast kunnen ze zo vaak oefenen als ze willen. Als je een aantal onderdelen goed hebt afgerond, kun je drie insignes verdienen. Ik merk al bij mezelf dat ik ervan baal als ik niet een score van 100 procent heb. Dan ga ik weer verder oefenen totdat ik wel die score haal en daarmee alle insignes verdien. Er zit dus eigenlijk een psychologische trigger achter het beloningssysteem. En daardoor ga je beter je best doen. Dat vind ik mooi.”

Niveau
Ook coach Kees Nijsse is positief over zijn eerste ervaringen met Poseidon. “De belangrijkste meerwaarde is dat cursisten met deze e-learning thuis veel kunnen oefenen. Als coach in een klas heb je die tijd niet met je cursisten. Het vergt wel discipline van ze, want nu moeten ze zelf het initiatief nemen in plaats van dat ze voor deze modules worden ingeroosterd op een simulator. Ik ben benieuwd wat het verschil in niveau zal zijn, maar ik verwacht dat cursisten na het oefenen met de e-learning beter voorbereid naar de resterende simulatortrainingen zullen komen. Als het instapniveau goed genoeg is, weet je dat de e-learning zijn waarde bewijst.”

Unieke leermethode
Andreas Keller, hoofd VTS-opleidingen, heeft hoge verwachtingen van Poseidon en is trots op wat er is neergezet. “De e-learning die wij samen met TinQwise en Accent Interactive hebben ontwikkeld is echt iets nieuws. Zoiets als dit bestaat naar mijn weten nog niet. Om een voorbeeld te geven: de aankomende VTSO’s leren met Poseidon onder meer procedures in te spreken, dit terug te luisteren en vervolgens te vergelijken met hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Het is heel belangrijk om de intonatie en spreeksnelheid te oefenen. Dit is iets unieks en biedt ook mogelijkheden voor andere beroepen zoals loodsen en mensen op patrouilleboten.”

Evaluatie
Aan het einde van de testdag kwamen de coaches weer bij elkaar om samen met het projectteam van NNVO de e-learning te evalueren. Op de content hadden zij niet veel aan te merken, hoewel bij een enkele oefening de vraagstelling iets duidelijker kan. Verder zijn er op technisch vlak nog wat aanpassingen noodzakelijk, bijvoorbeeld als het gaat om de herhalingsbutton van reageren en terugluisteren. Het projectteam zal zich verder in dit soort zaken gaan verdiepen en in januari 2021 met een verbeterde versie komen.

Lees ook: ‘Positieve reacties op pilot e-learning VTS-opleiding’ 

Image
Image